ao

hertz-hvitur_grunnur

jako

rafdis-logo

Yfirþjálfari barna og unglinga

Starfslýsing
Yfirþjálfari BUR knattspyrnudeildar.


Yfirþjálfari hefur yfirumsjón með öllu unglingastarfi knattspyrnudeildar í samráði við BUR, en undir unglingaráð heyra 3.-7. flokkur stúlkna og 3.-8. flokkur drengja. Yfirþjálfari skal tryggja að æfingaáætlanir séu gerðar og kynntar iðkendum og foreldrum þeirra og jafnframt sjá til þess að farið verði eftir þeim áætlunum. Yfirþjálfari sér alfarið um ráðningu á þjálfurum og aðstoðarmönnum.

1. Í upphafi starfsárs, að hausti, skal yfirþjálfari aðstoða þjálfara að skipuleggja árið í heild. Yfirþjálfari leggur fyrir unglingaráð æfingaáætlun allra flokka, fyrir starfsárið þannig að markmið hvers flokks komi skýrt fram.

2. Yfirþjálfari skal sjá til þess að allir þjálfarar kynni æfingaáætlun (tímasetningu og æfingafjölda á viku) skriflega iðkendum og forráðamönnum þeirra. Allar breytingar á æfingaáætlun skal kynna sérstaklega.

3. Yfirþjálfari aðstoðar foreldra- og unglingaráð við samræmingu fjáraflana allra flokka.

4. Yfirþjálfari aðstoðar starfsmann unglingaráðs við allt mótahald á vegum félagsins.

5. Yfirþjálfari skal ásamt skrifstofu ÍR og þjálfara aðstoða við innheimtu æfingagjalda fyrir alla yngri flokka.

6. Ef þjálfari forfallast á æfingu skal hann tilkynna það yfirþjálfara og þeir í sameiningu sjá til þess að aðstoðarmaður þjálfara eða annar staðgengill annist æfinguna.

7. Yfirþjálfari skal skipuleggja þjálfun byrjenda og yngstu flokkanna frá grunni og leggja fram heildstæða þjálfunaráætlun fyrir BUR. Þá skal hann sjá um aukaæfingar hjá öðrum flokkum ef nauðsyn krefur.

8. Yfirþjálfari sjái til þess að þjálfarar boði foreldrafundi í öllum flokkum og skal hann sitja þá fundi að öllu jöfnu. Hann skal, í samráði við þjálfara, koma á foreldraráðum í öllum flokkum. Foreldraráðum er ætlað
að sjá um sérmál hvers flokks, sbr. starfslýsingu ÍR fyrir foreldraráð.

9. Yfirþjálfari haldi reglulega fundi með þjálfurum (að jafnaði þriðja hvern mánuð), þar sem fjallað er um málefni allra flokka og sjái til þess að þjálfarar haldi skýrslu um gang mála hjá hverjum flokki.

10. Yfirþjálfari skal í því skyni afhenda sérstakt eyðublað þar sem þjálfarar skulu setja inn upplýsingar um leikmenn, æfingasókn o.fl. og sjái yfirþjálfari um varðveislu þessara gagna hjá félaginu.

11. Yfirþjálfari sjái til þess að þjálfarar meti árangur og skili af sér starfsskýrslu að loknu keppnistímabili. Þar séu upplýsingar um þá þætti sem teknir hafa verið fyrir á tímabilinu hvað varðar liðið í heild og einstaklinga þess (sbr. eyðublað).

12. Yfirþjálfari skal fylgja eftir að þjálfarar starfi í hvívetna eftir reglum og samþykktum knattspyrnudeildar og unglingaráðs. Verði misbrestur á því tekur BUR málið til umfjöllunar og ákveður framhald þess.

13. Yfirþjálfara ber að aðstoða þjálfara komi upp agavandamál í flokknum. Leysi þeir ekki ágreininginn ber yfirþjálfara að koma málinu í hendur BUR þar sem tekið verður á því.

14. Yfirþjálfari kemur upplýsingum til BUR um störf þjálfara yngri flokka félagsins. Verði ítrekað vart við ónægju með starf þjálfara getur yfirþjálfari sagt upp samningi við hann að höfðu samráði við BUR.

15. Yfirþjálfari skal mæta á fundi unglingaráðs og fyrsti liður dagskrár hvers fundar verði málefni er varða verksvið hans. Að loknum þeim lið víkur yfirþjálfari af fundi. Með þessu gefst unglingaráði kostur á að fá sem besta innsýn í starfið á hverjum tíma.

16. Yfirþjálfari hefur yfirumsjón með afreksþjálfun/knattspyrnuskóla og FAIR knattspyrnuakademíu Íþróttafélags Reykjavíkur.

17. Yfirþjálfari aðstoðar BUR við skipulagningu og framkvæmd uppskeruhátíðar knattspyrnudeildar.